Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 251/BNN-KH ngày 13/1/2021 điều chuyển nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long2021
Văn bản số 9291/BNN-KH ngày 30/12/2020 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20212021
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA không hoàn lại)2021
Văn bản số 134/BNN-KH ngày 8/1/2021 thông báo kế hoạch vốn đầu tư nguồn TPCP năm 2021 dự án HTTL Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1)2021
Văn bản số 1873/BNN-KH ngày 31/3/2021 triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202021
Văn bản số 1388/BNN-KH ngày 10/3/2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 các chương trình, dự án ODA (lần 1)2021