Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20222022
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA không hoàn lại)2022
Văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/03/2022 phân bổ (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20222022
Văn bản số 2522/BNN-KH ngày 26/04/2022 điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 và đính chính thông tin văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/3/20222022
Văn bản 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 về thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 2022