Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 9770/BNN-KH ngày 31/12/2019 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202020
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA không hoàn lại)2020
Văn bản số 1966/BNN-KH ngày 18/3/2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202020
Văn bản số 2206/BNN-KH ngày 26/3/2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ năm 2019 sang năm 20302020