Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 251/BNN-KH ngày 13/1/2021 điều chuyển nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long2021
Văn bản số 9291/BNN-KH ngày 30/12/2020 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20212021
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA không hoàn lại)2021
Văn bản số 134/BNN-KH ngày 8/1/2021 thông báo kế hoạch vốn đầu tư nguồn TPCP năm 2021 dự án HTTL Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1)2021
Văn bản số 1873/BNN-KH ngày 31/3/2021 triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20202021
Văn bản số 1388/BNN-KH ngày 10/3/2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 các chương trình, dự án ODA (lần 1)2021
Văn bản số 2238/BNN-KH ngày 19/4/2021 thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang 2021 dự án Hồ Bản Mòng2021
Văn bản số 2509/BNN-KH ngày 4/5/2021 điều chỉnh kế hoạch vốn NNNN năm 2021 (lần 2)2021
Điều chỉnh nội bộ các dự án HTTL Nà Sản, Nậm Cắt (văn bản 2685,2686,2687,2688)2021
Văn bản 2510/BNN-KH ngày 5/5/2021 điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 dự án HTTL Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1)2021
Văn bản 2713/BNN-KH ngày 12/5/2021 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 dự án: Nạo vét kênh Mây Phốp - Ngã Hậu, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh2021
Văn bản số 2945/BNN-KH ngày 20/5/2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 các chương trình, dự án ODA (lần 3)2021
Văn bản số 3574/BNN-KH ngày 9/6/2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 các chương trình,dự án ODA (lần 4)2021
Văn bản số 3794/BNN-KH ngày 21/6/2021 thông báo chi tiết kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 20212021
Văn bản số 4023 và 4024/BNN-KH ngày 29/6/2021 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 dự án Hồ Bản Mồng2021
Văn bản số 3268/BNN-KH ngày 2/6/2021 thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 dự án hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định2021
Văn bản số 3505/BNN-KH ngày 8/6/2021 thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên2021
Văn bản số 2950/BNN-KH ngày 20/5/2021 về việc thu hồi vốn ứng trước của dự án KKT muối Quán Thẻ2021
Văn bản số 4401/BNN-KH ngày 14/7/2021 thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 dự án hồ chứa nước Bản Mòng2021
Văn bản số 4857/BNN-KH ngày 3/8/2021 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (lần 5)2021
12