Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Mã dự án7042312
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt4218/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2021
Tổng vốn đầu tư 3073852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện