Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Mã dự án7042312
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt4218/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2021
Tổng mức đầu tư 3073852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 01/2019 25000 0 17/03/2019
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 02/2019 57000 0 17/03/2019
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 03/2019 88000 142610 24/03/2019
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 04/2019 261000 8636 05/05/2019
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 05/2019 68000 277664 31/05/2019
Tổng số:   499000 428910