Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Mã dự án7042312
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt4218/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2021
Tổng vốn đầu tư 3073852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 01/2018 17200 6311 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 02/2018 0 228466 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 03/2018 3100 5000 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 04/2018 58660 59300 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 05/2018 58360 31414 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 06/2018 36500 22343 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 07/2018 46180 341 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 08/2018 30000 26100 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 09/2018 40200 145501 {0}
Tổng số:   290200 524776