Thông tin dự án

Tên dự ánCông trình chống lũ thị xã Bắc Kạn (Ban QLĐT&XDTL 2)
Mã dự án7045737
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt996/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 12/05/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2017
Tổng vốn đầu tư 441528 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện