Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT)
Mã dự án7011383
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT Lạng Sơn
Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
Quyết định phê duyệt4183
Ngày phê duyệt 17/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT) 01/2019 5000 0
Hồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT) 02/2019 3000 283
Hồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT) 03/2019 52000 20734
Hồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT) 04/2019 583 2525
Tổng số:   60583 23542