Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh)
Mã dự án7126351
Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt4136/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 11/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2018
Tổng mức đầu tư 4336000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 01/2019 0 0 18/02/2019
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 02/2019 0 0 26/02/2019
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 03/2019 0 58 25/03/2019
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 04/2019 3000 0 23/04/2019
Tổng số:   3000 58