Thông tin dự án

Tên dự ánDự án ADB.5 thủy lợi (hợp phần CPO)
Mã dự án7236807
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB5 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1330
Ngày phê duyệt 05/06/2012
Giai đoạn thực hiện 2010 - 2016
Tổng mức đầu tư 105860 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện