Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre)
Mã dự án7027540
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt4414/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 15/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2010 - 2015
Tổng mức đầu tư 1117486 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 01/2019 0 0 18/02/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 02/2019 0 1312 01/04/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 03/2019 0 0 01/04/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 04/2019 0 8034 02/05/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 05/2019 28975 34225 20/05/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 06/2019 0 0 19/06/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 07/2019 0 1780 22/07/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) 08/2019 4312 7327 15/08/2019
Tổng số:   33287 52678