Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10)
Mã dự án7176331
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt3679/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 12/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 1006115 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện