Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10)
Mã dự án7176331
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt3679/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 12/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 1006115 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 01/2018 0 0
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 02/2018 0 0
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 03/2018 6900 6859
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 04/2018 4500 0
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 05/2018 3500 0
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 06/2018 200 1865
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 07/2018 500 0
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 08/2018 1000 36716
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 09/2018 8400 41667
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 10/2018 16500 97
Tổng số:   41500 87204