Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10)
Mã dự án7176331
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt3679/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 12/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 1006115 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 01/2019 0 0 05/03/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 02/2019 0 0 05/03/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 03/2019 36240 20878 09/04/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 04/2019 14194 24133 02/05/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 05/2019 26710 21473 27/05/2019
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) 06/2019 8834 13144 11/06/2019
Tổng số:   85978 79628