Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II)
Mã dự án7605163
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt4461
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2019
Tổng vốn đầu tư 95166 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) 01/2018 50 0
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) 02/2018 100 0
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) 03/2018 100 150
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) 04/2018 100 0
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) 05/2018 500 0
Tổng số:   850 150