Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC hồ chứa nước Xạ Hương
Mã dự án7117163
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệtSố 2722/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 10/07/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 496 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 01/2018 0 0
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 02/2018 200 9847
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 03/2018 750 0
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 04/2018 3501 0
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 05/2018 3500 516
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 06/2018 5016 5688
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 07/2018 497 0
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 08/2018 577 99
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 09/2018 1242 27
Tổng số:   15283 16177