Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn
Mã dự án7293394
Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án công trình NN và PTNT Quảng Ninh
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt3461
Ngày phê duyệt 06/08/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 115706 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 01/2018 2000 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 02/2018 1500 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 03/2018 3000 8000
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 04/2018 2000 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 05/2018 500 7300
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 06/2018 1000 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 07/2018 0 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 08/2018 0 0
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn 09/2018 0 0
Tổng số:   10000 15300