Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO)
Mã dự án7301076
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB5 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4445/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng mức đầu tư 3270355 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 01/2019 0 0 04/03/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 02/2019 0 0 17/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 03/2019 1211 1211 17/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 04/2019 0 0 17/04/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 05/2019 2681 842 23/05/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 06/2019 1100 1640 20/06/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 07/2019 716 0 25/07/2019
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 08/2019 1713 459 19/08/2019
Tổng số:   7421 4152