Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Bắc Giang)
Mã dự án7310346
Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - Tỉnh Bắc Giang
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt2881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 13/11/2012
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng vốn đầu tư 161393 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện