Thông tin dự án

Tên dự ánTDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10)
Mã dự án7056194
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1997/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 23/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng vốn đầu tư 844335 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 01/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 02/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 03/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 04/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 05/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 06/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 07/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 08/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 09/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 10/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 11/2018 0 0
TDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10) 12/2018 0 0
Tổng số:   0 0