Thông tin dự án

Tên dự ánTDA khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn-Xà No GĐ1 (Ban QLĐT&XDTL 10)
Mã dự án7056194
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1997/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 23/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng mức đầu tư 844335 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện