Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO)
Mã dự án7334334
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1929/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 14/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 4834282 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện