Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề
Mã dự án7213794
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình ngành NN tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt4355
Ngày phê duyệt 27/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 174000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 01/2019 0 0 22/03/2019
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 02/2019 0 0 22/03/2019
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 03/2019 0 0 22/03/2019
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 04/2019 0 0 02/05/2019
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 05/2019 0 0 02/05/2019
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 06/2019 0 0 20/06/2019
Tổng số:   0 0