Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề
Mã dự án7213794
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình ngành NN tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt4355
Ngày phê duyệt 27/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng vốn đầu tư 174000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 01/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 02/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 03/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 04/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 05/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 06/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 07/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 08/2018 0 0
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 09/2018 384 384
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề 10/2018 100 0
Tổng số:   484 384