Thông tin dự án

Tên dự ánTDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6)
Mã dự án7280792
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện