Thông tin dự án

Tên dự ánTDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6)
Mã dự án7323526
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2016
Tổng vốn đầu tư 89759 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện