Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1222/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 1333910 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện