Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7344672
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Bạch Mã
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt3135/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 31/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 35825 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 03/2019 30 0 27/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 04/2019 20 0 16/04/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 05/2019 50 0 21/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 06/2019 70 150 21/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 07/2019 100 0 25/07/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 08/2019 0 0 19/08/2019
Tổng số:   270 150