Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7344672
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Bạch Mã
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt3135/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 31/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 35825 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 01/2020 0 0 03/02/2020
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2011-2020 02/2020 0 0 03/02/2020
Tổng số:   0 0