Thông tin dự án

Tên dự ánDự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7144583
Đơn vị báo cáoTrung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt3077/QĐ-BNN-TCLN
Ngày phê duyệt 14/12/2011
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 16181 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 01/2019 0 0 05/03/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 02/2019 0 0 05/03/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 03/2019 0 0 05/03/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 04/2019 285 32 26/04/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 05/2019 0 206 16/05/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 06/2019 0 0 17/06/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 07/2019 0 0 10/07/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 08/2019 0 0 26/08/2019
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 09/2019 0 0 25/09/2019
Tổng số:   285 238