Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Mã dự án7306150
Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1821
Ngày phê duyệt 28/06/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng vốn đầu tư 433887 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện