Thông tin dự án

Tên dự ánTDA ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard (WB.6)
Mã dự án7351668
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình ngành NN tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện