Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.6 (Mô hình thí điểm thành phố Cần Thơ)
Mã dự án7492634
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện