Thông tin dự án

Tên dự ánTDA khu tưới mẫu Gia Bình (ADB.5)
Mã dự án7262331
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
Quyết định phê duyệt3733/QĐ-BN-TCTL
Ngày phê duyệt 15/09/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2017
Tổng vốn đầu tư 48535 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện