Thông tin dự án

Tên dự ánTDA xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên (ADB.5)
Mã dự án7424465
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB5 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHưng Yên
Quyết định phê duyệt3974/QD-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 29/09/2016
Giai đoạn thực hiện 2010 - 2016
Tổng mức đầu tư 424630 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện