Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015
Mã dự án7035455
Đơn vị báo cáoTrường Đại học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt5556
Ngày phê duyệt 31/12/2015
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 66678 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện