Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015
Mã dự án7035455
Đơn vị báo cáoTrường Đại học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt5556
Ngày phê duyệt 31/12/2015
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 66678 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 01/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 02/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 03/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 04/2018 0 4650
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 05/2018 0 183
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 06/2018 0 81
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 07/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 08/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 09/2018 0 0
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 10/2018 0 0
Tổng số:   0 4914