Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế)
Mã dự án7370228
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt2813/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 02/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng mức đầu tư 147278 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 01/2019 334 334 21/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 02/2019 117 117 20/03/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 03/2019 141 141 20/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 04/2019 243 243 22/04/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 05/2019 153 153 20/05/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 06/2019 152 152 20/06/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 07/2019 136 136 19/07/2019
Tổng số:   1276 1276