Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế)
Mã dự án7370228
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt2813/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 02/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 147278 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 01/2019 334 334
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 02/2019 117 117
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 03/2019 140 140
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thừa Thiên Huế) 04/2019 243 243
Tổng số:   834 834