Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7371301
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt3400/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 17/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 289600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện