Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Mã dự án7371301
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt1291/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 31/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 289600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 01/2018 540 540
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 02/2018 182 182
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 03/2018 142 908
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 04/2018 3547 3547
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 05/2018 150 150
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 06/2018 5691 190
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 07/2018 136 857
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 08/2018 260 802
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 09/2018 271 4119
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi) 10/2018 6888 6888
Tổng số:   17807 18183