Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Mã dự án7366392
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt1093/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/05/2018
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 153898 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 01/2018 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 02/2018 400 1449
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 03/2018 100 621
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 04/2018 234 234
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 05/2018 2208 111
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 06/2018 2006 1054
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 07/2018 222 947
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 08/2018 0 1323
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 09/2018 0 413
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 10/2018 338 1752
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 11/2018 2172 197
Tổng số:   7680 8101