Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Mã dự án7366392
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt900
Ngày phê duyệt 12/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 153898 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 01/2018 588 40
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 02/2018 400 1449
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 03/2018 0 621
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 04/2018 1027 234
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên) 05/2018 1426 122
Tổng số:   3441 2466