Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận)
Mã dự án7403187
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt3251/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 01/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 164517 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 01/2018 0 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 02/2018 7382 118 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 03/2018 252 929
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 04/2018 68 68
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 05/2018 437 67
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 06/2018 64 64 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 07/2018 74 3786
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 08/2018 63 3816
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) 09/2018 593 593
Tổng số:   8933 9441