Thông tin dự án

Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận)
Mã dự án7305290
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt3659
Ngày phê duyệt 20/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
Tổng vốn đầu tư 113240 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 01/2019 185 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 02/2019 190 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 03/2019 190 0
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận) 04/2019 190 0
Tổng số:   755 0