Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
Mã dự án7433734
Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1734/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/07/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng mức đầu tư 222579 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện