Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
Mã dự án7337839
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 249239 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 01/2019 54 3032 13/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 02/2019 67 67 13/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 03/2019 67 67 16/04/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 04/2019 67 67 23/04/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 05/2019 67 67 13/05/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 06/2019 67 67 10/06/2019
Tổng số:   389 3367