Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An)
Mã dự án118979
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 252116 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 01/2018 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 02/2018 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 03/2018 330 330
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 04/2018 2242 2234
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) 05/2018 2463 2421
Tổng số:   5035 4985