Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh)
Mã dự án1116725
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt698/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/03/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 173513 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 01/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 02/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 03/2017 0 0
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 04/2017 231 231
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 05/2017 24 24
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 06/2017 1883 1883
Tổng số:   2138 2138