Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp cống Cầu Xe
Mã dự án7020674
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt2730/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 28/06/2017
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng vốn đầu tư 323575 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện