Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp mở rộng cảng cá Bình Đại
Mã dự án7266091
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt1885
Ngày phê duyệt 14/08/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2017
Tổng vốn đầu tư 112435 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện