Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020
Mã dự án7455074
Đơn vị báo cáoViện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt2539
Ngày phê duyệt 24/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 7803 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện