Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống lạc, đậu tương
Mã dự án7443769
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2728
Ngày phê duyệt 30/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2014
Tổng vốn đầu tư 29877 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Sản xuất giống lạc, đậu tương 01/2018 5000 0
Sản xuất giống lạc, đậu tương 02/2018 300 0
Sản xuất giống lạc, đậu tương 03/2018 1700 0
Sản xuất giống lạc, đậu tương 04/2018 899 6036 {0}
Sản xuất giống lạc, đậu tương 05/2018 1884 0 {0}
Sản xuất giống lạc, đậu tương 06/2018 1800 0 {0}
Sản xuất giống lạc, đậu tương 07/2018 528 0 {0}
Sản xuất giống lạc, đậu tương 08/2018 2289 0
Sản xuất giống lạc, đậu tương 09/2018 0 4094
Tổng số:   14400 10130