Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm
Mã dự án7342607
Đơn vị báo cáoTrường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm
Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
Quyết định phê duyệt2736
Ngày phê duyệt 31/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng mức đầu tư 71591 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm 01/2019 0 0 25/03/2019
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm 02/2019 0 0 25/03/2019
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm 03/2019 0 0 25/03/2019
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm 04/2019 0 0 08/05/2019
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm 05/2019 0 0 08/05/2019
Tổng số:   0 0