Thông tin dự án

Tên dự ánTrung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc
Mã dự án7033989
Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
Quyết định phê duyệt2388
Ngày phê duyệt 17/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 360 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 01/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 02/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 03/2018 2294 0 {0}
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 04/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 05/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 06/2018 1000 944 {0}
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 07/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 08/2018 0 0
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 09/2018 0 169 {0}
Tổng số:   3294 1113