Thông tin dự án

Tên dự ánTrung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc
Mã dự án7033989
Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
Quyết định phê duyệt2388
Ngày phê duyệt 17/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 360 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 01/2019 0 0 09/04/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 02/2019 0 0 09/04/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 03/2019 0 0 {0} 22/04/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 04/2019 0 0 22/04/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 05/2019 0 0 23/05/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 06/2019 657 0 {0} 22/07/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 07/2019 500 0 23/08/2019
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc 08/2019 1000 2680 23/08/2019
Tổng số:   2157 2680