Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước
Mã dự án7189095
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt2602
Ngày phê duyệt 16/09/2009
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng vốn đầu tư 198877 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 01/2018 0 0
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 02/2018 0 0
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 03/2018 0 0
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 04/2018 5803 3771
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 05/2018 0 0
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 06/2018 3800 13620 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 07/2018 1020 1006 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 08/2018 1050 0 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 09/2018 2005 980 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 10/2018 2500 2281 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 11/2018 0 0 {0}
Tổng số:   16178 21658