Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ)
Mã dự án7416238
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt1357/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 496187 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện