Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ)
Mã dự án7416238
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt1357/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 496187 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 01/2018 8660 0 {0}
Tổng số:   8660 0