Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ)
Mã dự án7416238
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt1357/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 496187 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 01/2018 8660 0 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 02/2018 8666 3134 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 03/2018 4490 4627 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 04/2018 12377 1693 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 05/2018 66588 1530 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 06/2018 1390 29844 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 07/2018 3915 188 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 08/2018 1655 0 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 09/2018 1820 6831 {0}
Tổng số:   109561 47847