Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan quản lý tiểu dự án Phú Ninh - Sở NN và PTNT Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt2992/QĐ-BNN-XD n
Ngày phê duyệt 18/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 700728 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện