Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KEXIM1 (ban CPO)
Mã dự án7462803
Đơn vị báo cáoBan QLDA KEXIM (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt950/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 25/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 2428800 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 01/2018 0 0
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 02/2018 0 0
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 03/2018 845 845
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 04/2018 1000 1000
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 05/2018 0 0
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 06/2018 5924 5924
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 07/2018 640 640
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 08/2018 0 0
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 09/2018 11068 11068
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 10/2018 0 0
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 11/2018 0 0
Tổng số:   19477 19477