Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT)
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện