Thông tin dự án

Tên dự ánDự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
Mã dự án7493073
Đơn vị báo cáoVụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2329
Ngày phê duyệt 09/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng vốn đầu tư 29618 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 02/2018 0 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 03/2018 0 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 04/2018 0 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 05/2018 0 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 06/2018 0 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 07/2018 1043 1043
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 08/2018 1000 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 09/2018 100 0
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 10/2018 0 0
Tổng số:   2143 1043