Thông tin dự án

Tên dự ánDự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
Mã dự án7493073
Đơn vị báo cáoVụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2329
Ngày phê duyệt 09/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng vốn đầu tư 29618 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện