Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên) 01/2018 630 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên) 02/2018 2590 17369
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên) 03/2018 3432 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên) 04/2018 66766 30198
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên) 05/2018 51630 17578
Tổng số:   125048 65145