Thông tin dự án

Tên dự ánBệnh viện thú y học viện Nông nghiệp
Mã dự án7507302
Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3903
Ngày phê duyệt 20/09/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 99637 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện