Thông tin dự án

Tên dự ánBệnh viện thú y học viện Nông nghiệp
Mã dự án7507302
Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3903
Ngày phê duyệt 20/09/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 99637 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 01/2019 0 0 26/02/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 02/2019 0 0 26/02/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 03/2019 0 0 25/03/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 04/2019 0 0 24/04/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 05/2019 50 40 19/06/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 06/2019 200 14 19/06/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 07/2019 0 2428 31/07/2019
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 08/2019 0 128 20/08/2019
Tổng số:   250 2610